The Kingdom of Talossa
 

La Rosaria
The Rosary

Learn about Talossa on our new and growing Wiki!

Become a Talossan! It's Free and Easy!          The Kingdom's Forums -- Read & Participate!


ELS PREXHEUX (The Prayers)

El Schixhilet Crutz (The Sign of the Cross)
In la nmina del Patreu, del Figlheu, es del Spritz Sant. Amn.

Els Aposais s Cru (The Apostles' Creed)
Cru in Deu, el Patreu omnipotenteu, createir del u es dal tzara.
Cru in Iesu-C'hrost, sieu Figlheu uniqeu, r Domnul.
O ft cuneitat par el pevarh del Spritz Sant es nascat dal Mara-Vierxha.
Sofrieva sub Pontis Pilats, ft stavrat, morteva, es ft iardat.
Descendeva aincin l'Enceida. Sr la ziua tiera aleva n altreu fts.
Ascendeva aincin el u es sesta l ma drept da Dheu el Patreu Omnipotenteu.
Revenarha xhuxharh els vivinds es els moarts.
Cru in el Spritz Sant,
el Glischt Colic sant, la cumuniun dels sants,
l'ignoschena dels pecs,
la levada del corputz,
es la vida eternal.
Amn.

L'rphatreu (Our Father)
r patreu qi'st in el u, qe Tu nmina estadra sanctificada. Qe Tu Regipts venadra, es Tu pedit estadra faat sr la tzara, come c'e in el u.
Da-noi i ziua r p ziueasca.
Es perzonetz r destas, come noi perzonadrent r desteirs.
Es non ducietz-noi aincin la tentaziun, mas behta-noi. Amn.

Azul Mara (Hail Mary)
Azul Mara, pien dels meredes, el Domnul isch cn dtu; benedicada isch tu starp las frulor, es benedicada isch la frutz da tu usteir, Iesu.
Mara Santa, la Matra da Dheu, ura per ns pecheirs, nun es l ora d'r moart. Amn.

Gloria l Patreu (Glory Be)
Gloria l Patreu, l Figlheu, es l Spritz Sant.
Come c'esteva in l'auspicarh, c'e nun, es ser schemp, tzara sanc fim. Amn.

El Prexheu da Fátima (Fatima Prayer)
O va Iesu, perzonetz-noi r pecs, salva-noi dels fux d'enceida, condua toct almas l u, inprimis acestilor in la ph fost da Tuns meredes. Amn.

Azul Rexhina Santa (Hail Holy Queen)
Azul, Rexhina santa, la Matra dels Meredes,
r vida, r dulciour es r ispu.
thu crident-noi, pigneux exiliats povreux d'iva;
thu envoxhient-noi r sospirs,
lacriminds es plrinds in acest val dals lcrimas.

Sa tornia, l'avocada la ph corts,
Tu uglhen dals meredes nhoi;
es osprei d'aceasta r exila.
mostra nhoi la frutz benedicada da tu usteir, Iesu.
O Mara-Vierxha, piestadour, amind es ducia.

Ura per ns Oh Matra sant da Dheu,
Qe noi povent estarh faats deneux dals promiuns da C'hrost.

Laetz qe noi urent. Deu omnipotenteu es eternal, qi par la cunoperaziun del Spritz Sant prepareva el corputz es l'alma dal Matra-Vierxha gloris Mara per zevinarh n incolat fit per Tu Figlheu: otorga qe quand noi rexhoient in sieu recordaziun; svo par sieu intercedaziun ardienta noi estadrent behteschti dels mais presints es dal moart eternal. Par el mismeu C'hrost r Domnul. Amn.


LAS MSTERAES (The Mysteries)


Las Msteraes Aleretzen (The Joyful Mysteries)
 1. 1. L'Anonamaintsch (The Annunciation)
 2. La Visitaziun (The Visitation)
 3. La Nativit (The Nativity)
 4. La Presentaziun d'Iesu l Templeu (The Presentation of Jesus at the Temple)
 5. El Trovind del Pigneu Iesu l Templeu (The Finding of the Child Jesus at the Temple)
Las Msteraes Lminsen (The Luminous Mysteries)
 1. La Baptiaziun d'Iesu in la fiova da Xhordan (The Baptism of Jesus in the Jordan)
 2. El Matrimonu Cana (The Wedding at Cana)
 3. Iesu s Proclamaziun del Regipts da Dheu (Jesus's Proclamation of the Kingdom of God)
 4. La Preobratxegna (The Transfiguration)
 5. L'Istituziun dal Efc'haristos (The Institution of the Eucharist)
Las Msteraes Mairoursen (The Sorrowful Mysteries)
 1. L'Agogn in el Xhardeneu (The Agony in the Garden)
 2. El Paitschind l Chilauna (The Scourging at the Pillar)
 3. El Coronifiarh cn dels orns (The Crowning with Thorns)
 4. L'Apoartind del Crutz (The Carrying of the Cross)
 5. La Stavraziun (The Crucifixion)
Las Msteraes Glorisen (The Glorious Mysteries)
 1. La Levada (The Resurrection)
 2. La Salit (The Ascension)
 3. La Zeent del Spritz Sant (The Descent of the Holy Spirit)
 4. L'Aumaziun da Mara (The Assumption of Mary)
 5. La Coroniaziun dal Benedicada Mara-Vierxha (The Coronation of the Blessed Virgin Mary)
LA SEQUEN DELS PREXHEUX (The Order of the Prayers)

'N Schixhilet Crutz sr el Crusch es Els Aposais s Cru;
'N rphatreu sr el prm pltsul grlt;
'N Azul Mara sr cadascu dels tres pltsulins titeux avetz las intenziuns sovinds (las virtuns eoloxhicais):
 1. Per el crescheraint del feitz
 2. Per el crescheraint dal esperan
 3. Per el crescheraint dal carit
'N Gloria l Patreu;
L'anonarh dal mster;
'N rphatreu sr el pltsul grlt;
'N Azul Mara sr cadascu dels bisquinc pltsulins titeux axhaints; 'N Gloria l Patreu;
'N altreu fts 'n rphatreu sr el proxim pltsul grlt, sovat par bisquinc Azul Maras sr els pltsulins titeux, 'n Gloria l Patreu, (es Fátima) per cadascu dels dcadis sovinds;
Per concludarh, 'n Azul Rexhina Santa es 'n Schixhilet Crutz.

Last modified: 06/04/12 08:11 PM